Spokane Restaurant Equipment

1750 E. Trent Avenue

Spokane, WA